Share this Job

BTMV-QA Staff (2 năm kinh nghiệm)

Specialization:  Manufacturing/ Operations/ Production/ Quality Management/ SHE
Location: 

Hai Phong, 62, VN

Date Posted:  27-Feb-2023

Salary

11.900.000 VND/month (Gross)

Responsibilities

Hỗ trợ các quy trình sản xuất để đảm bảo các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng:

1. Thiết lập, duy trì và kiểm soát hệ thống tài liệu liên quan tới đảm bảo chất lượng.

2. Thiết lập và cải tiến các yêu cầu kiểm soát quy trình (ví dụ: kiểm soát kế hoạch, quy trình, tiêu chuẩn).

3. Hỗ trợ công đoạn thực hiện các yêu cầu để đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất và của sản phẩm.

4. Đánh giá kiểm tra việc tuân thủ của các công đoạn.

3. Phối hợp với các bộ phận, công đoạn liên quan để xử lý khiếu nại của khách hàng hoặc các sự cố nội bộ: điều tra, khắc phục & phòng ngừa, lập báo cáo.

4. Tham gia các cuộc họp với các phòng ban để cải thiện vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.

5. Chủ động & sáng tạo, cải tiến công việc được giao.

6. Gửi email, giao tiếp với người nước ngoài.

Requirements

Ứng viên từ 2 năm kinh nghiệm trở lên.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, chuyên ngành Kỹ thuật hoặc có kinh nghiệm về đánh giá ISO, IATF là 1 lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm QA trong Công ty sản xuất.

Skills

Tiếng Anh cơ bản.

Thông thạo Microsoft Office (tối thiểu Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Kỹ năng giải quyết vấn đề: một trong các kỹ năng về công cụ PDCA, QC 7, DMAIC, 8D.

Có tư duy logic, tư duy phản biện. Kỹ năng giao tiếp tốt.

Local contract terms only