Share this Job

BTMV-IE Junior Staff (0-1 năm kinh nghiệm)

Specialization:  Manufacturing/ Operations/ Production/ Quality Management/ SHE
Location: 

Hai Phong, 62, VN

Date Posted:  08-Mar-2023

Salary

9.200.000 VND/tháng (basic)

Responsibilities

• Xác định năng lực quy trình sản xuất, tìm ra điểm tắc nghẽn, lập kế hoạch & thực hiện các bước cần thiết để giải quyết vấn đề
• Tính toán nhân lực cần thiết theo kế hoạch sản xuất và đưa ra yêu cầu tuyển dụng trong tương lai.
• Dẫn dắt các bộ phận liên quan trong quá trình cải tiến năng suất.
• Phân tích chi phí sản phẩm mới, dẫn dắt các bộ phận liên quan cho các hoạt động cải tiến chi phí.
• Tham gia vào các dự án theo yêu cầu, hoàn thành các nhiệm vụ trong dự án
• Phát triển các giải pháp cho doanh nghiệp
• Thực hiện các công việc khác liên quan.

Requirements

• Tốt nghiệp: Đại học/Cao đẳng. Không yêu cầu chuyên ngành.
• Giao tiếp tiếng Anh khá
• Tư duy logic và có kỹ năng giải quyết vấn đề

Skills

• Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm
• Tinh thần làm việc cao
• Có thể làm thêm giờ

Local contract terms only