Share this Job

BTMV-EHS Junior Staff (Nhân viên môi trường)

Specialization:  Human Resources
Location: 

Hai Phong, 62, VN

Date Posted:  17-Jun-2022

SALARY

9.200.000 VND / tháng

Responsibilities

1. Lập kế hoạch triển khai các hoạt động môi trường để đạt được mục tiêu (cập nhật hệ thống tiêu chuẩn, giám sát tuân thủ & quan trắc môi trường, phát hiện, đánh giá rủi ro & theo dõi các biện pháp khắc phục, cải tiến)

2. Kiểm soát kho rác nhằm tuân thủ quy định Việt Nam

3.Tổ chức đánh giá hiệu quả hệ thống quản lý môi trường định kỳ (Tự kiểm tra hệ thống theo quy  định tập đoàn & theo ISO14001)

4. Các công việc phối hợp khác mà cấp trên giao

Requirements

1. Tốt nghiệp đại học ngành Kỹ thuật môi trường hoặc Quản lý môi trường, hoặc ngành kỹ thuật công nghiệp khác

2. Có thể sử dụng Tiếng Anh giao tiếp & báo cáo

Ưu tiên ứng viên mới ra trường (tối đa 1 năm kinh nghiệm)

Skills

Kỹ năng giao tiếp khá

Kỹ năng dùng MS Office khá (word, excel, powerpoint)

Local contract terms only