Loading...
 
Share this Job

BTMV-QA Junior Staff

Specialization:  Manufacturing/ Operations/ Production/ Quality Management/ SHE
Location: 

Hải Phòng, VN

Date Posted:  05-Jan-2022

Salary

~ 9.000.000 VND/month (gross)

Responsibilities

Hỗ trợ các quy trình sản xuất để đảm bảo các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng:

1. Thiết lập và cải tiến các yêu cầu kiểm soát quy trình (ví dụ: kiểm soát kế hoạch, quy trình, tiêu chuẩn)

2. Hỗ trợ công đoạn thực hiện các yêu cầu.

3. Đánh giá kiểm tra việc tuân thủ của các công đoạn.

4. Phối hợp với các bộ phận, công đoạn liên quan để xử lý khiếu nại của khách hàng hoặc các sự cố nội bộ: điều tra, khắc phục & phòng ngừa, lập báo cáo.

5. Tham gia CFT để cải thiện vấn đề SEQCD của quá trình sản xuất.

6. Chủ động & sáng tạo, cải tiến công việc được giao.

7. Gửi email, giao tiếp với người nước ngoài, BSCAP

Requirements

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật: Điện, cơ khí, đóng tàu, vật lý, kỹ thuật môi trường,... 

Có kinh nghiệm QA trong công ty sản xuất là một điểm cộng

Skills

• Tiếng Anh cơ bản

• Thông thạo Microsoft Office (tối thiểu Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

• Kỹ năng giải quyết vấn đề: biết về một trong các kĩ năng về công cụ PDCA, QC 7, DMAIC, 8D là một điểm cộng

• Có tư duy logic, tư duy phản biện. Kĩ năng giao tiếp tốt.

Local contract terms only