Share this Job

BTMV- Electrical Engineer

Specialization:  Manufacturing/ Operations/ Production/ Quality Management/ SHE
Location: 

Hải Phòng, 62, VN

Date Posted:  31-Jul-2022

Salary

9.900.000 VNĐ(Gross)

Responsibilities

1. Quản lý dự án được giao

2. Lắp đặt các máy móc sản xuất lốp xe hoặc các thiết bị phụ trợ khác

3. Kiểm soát kế hoạch bảo dưỡng

4. Mua máy & bộ phận của máy. Sắp xếp và quản lý ngân sách

5. Kiểm soát nhà thầu

6. Chỉ dẫn các thiết kế thiết bị Điện và hoạt động KAIZEN (Cải tiến máy móc)

7. Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng giao.

Requirements

Trình độ: Đại học hoặc tương đương ngành Điện tự động hoặc Điện công nghiệp

24 tuổi trở lên, có kinh nghiệm từ 0- 2 năm, biết về PLC (Mitsubisi/ Yokokawa), động cơ Servo là một lợi thế
・ Có kỹ năng quản lý dự án như 1 leader
・ Có khả năng lập kế hoạch và kiểm soát tiến độ
・ Kiểm soát nhân lực (nhà thầu)

・ Kiểm soát chi phí
・ Dẫn dắt các hoạt động cải tiến
・ Có kiến ​​thức về máy móc sản xuất cơ bản: thiết kế chế tạo hoặc lắp đặt mới ...
・ Có thể sử dụng tiếng Anh: Đọc, viết (Có thể sử dụng 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết là một lợi thế)
・ Có thể sử dụng Excel, Word, CAD

Desired Characteristics

・ Kiên định, năng động
・ Có trách nhiệm
・ Làm việc chăm chỉ.
・ Làm việc theo nhóm.
・ Có sự định hướng.​​​​​​​

Local contract terms only